ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ย้ายบ้าน วันมงคลรับทรัพย์ อยู่แล้วรวย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ย้ายบ้าน วันมงคลรับทรัพย์ อยู่แล้วรวย

คนมีบ้านเตรียมตัว! หาฤกษ์ทำบุญบ้าน ปี 2563 เดือนไหนดี เดือนไหนมงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ย้ายบ้าน ย้ายคอนโด วันฤกษ์ดี วันมงคลรับทรัพย์ 

คนไทยกับความเชื่อเรื่องฤกษ์งามยามดีนั้นเป็นสิ่งที่มีมานาน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบ้าน ใครกำลังวางแผนซื้อบ้าน ย้ายบ้าน ย้ายคอนโด ทำบุญบ้าน ในปี 2563 เรามีข้อมูลวันดี วันที่เป็นมงคล ในแต่ละเดือน มาฝากกันค่ะ ฤกษ์ที่ดีจะช่วยเสริมสิริมงคลให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยได้ อย่างไรก็ตามต้องยึดเอาตามความสะดวกเป็นที่ตั้งไว้ด้วยนะคะ เพราะหากฤกษ์ดีแค่ไหน แต่เจ้าของบ้านไม่สะดวก ฉุกละหุกเกินไป ก็อาจจะทำให้ทำอะไรไม่ราบรื่นได้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563

เดือนมกราคม ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันพุธที่ 1 มกราคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563
 • วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
 • วันอาทิตย์ 19 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เดือนมีนาคม ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
 • วันเศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
 • วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

เดือนเมษายน ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
 • วันพุธที่ 15 เมษายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
 • วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563
 • วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

เดือนพฤษภาคม ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563
 • วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

เดือนมิถุนายน ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
 • วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

เดือนกรกฎาคม ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

เดือนสิงหาคม ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
 • วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

เดือนกันยายน ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563
 • วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
 • วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
 • วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
 • วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

เดือนตุลาคม ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
 • วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เดือนธันวาคม ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
 • วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
 • วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ฤกษ์นี้เป็นเพียงฤกษ์ยามเบื้องต้นนะคะ หากต้องการดูฤกษ์แบบละเอียด แนะนำให้ดูกับผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์แบบส่วนตัวค่ะ

Credit : ฤกษ์ดี

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บทความโดย

NK