ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ย้ายบ้าน วันมงคลรับทรัพย์ อยู่แล้วรวย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ย้ายบ้าน วันมงคลรับทรัพย์ อยู่แล้วรวยฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ย้ายบ้าน วันมงคลรับทรัพย์ อยู่แล้วรวย

คนมีบ้านเตรียมตัว! หาฤกษ์ทำบุญบ้าน ปี 2563 เดือนไหนดี เดือนไหนมงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ย้ายบ้าน ย้ายคอนโด วันฤกษ์ดี วันมงคลรับทรัพย์ 

คนไทยกับความเชื่อเรื่องฤกษ์งามยามดีนั้นเป็นสิ่งที่มีมานาน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบ้าน ใครกำลังวางแผนซื้อบ้าน ย้ายบ้าน ย้ายคอนโด ทำบุญบ้าน ในปี 2563 เรามีข้อมูลวันดี วันที่เป็นมงคล ในแต่ละเดือน มาฝากกันค่ะ ฤกษ์ที่ดีจะช่วยเสริมสิริมงคลให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยได้ อย่างไรก็ตามต้องยึดเอาตามความสะดวกเป็นที่ตั้งไว้ด้วยนะคะ เพราะหากฤกษ์ดีแค่ไหน แต่เจ้าของบ้านไม่สะดวก ฉุกละหุกเกินไป ก็อาจจะทำให้ทำอะไรไม่ราบรื่นได้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563

เดือนมกราคม ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันพุธที่ 1 มกราคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563
 • วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
 • วันอาทิตย์ 19 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เดือนมีนาคม ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
 • วันเศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
 • วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

เดือนเมษายน ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
 • วันพุธที่ 15 เมษายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
 • วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563
 • วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

เดือนพฤษภาคม ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563
 • วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

เดือนมิถุนายน ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
 • วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

เดือนกรกฎาคม ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

เดือนสิงหาคม ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
 • วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

เดือนกันยายน ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563
 • วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
 • วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
 • วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
 • วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

เดือนตุลาคม ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
 • วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เดือนธันวาคม ปี 2563 / 2020 ฤกษ์ดี วันมงคล วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
 • วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
 • วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ฤกษ์นี้เป็นเพียงฤกษ์ยามเบื้องต้นนะคะ หากต้องการดูฤกษ์แบบละเอียด แนะนำให้ดูกับผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์แบบส่วนตัวค่ะ

Credit : ฤกษ์ดี

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

img
บทความโดย

Nattida Koedrith