Eat

ํYou are, What you eat" สำนวนที่คุ้นหูที่บ่งบอกถึงเรื่องราวในการทานอาหารว่าเราจะเป้นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่ทานเข้าไป ดังนั้นอาหารจึงไม่ได้เป็นแค่อาหาร แต่เป้นการบ่งบอกตัวตนของเราได้ด้วย การเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยเลย