พิธี บวชต้นไม้ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามประเพณีและศาสนาพุทธ

พิธี บวชต้นไม้ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามประเพณีและศาสนาพุทธพิธี บวชต้นไม้ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามประเพณีและศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธของเราก็มีพิธีกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ป่าด้วยเหมือนกันนั้นก็คือ การ บวชต้นไม้ ประวัติความเป็นมาและพิธีกรรมเป็นอย่างไรมาหาคำตอบกันเลย

พิธี บวชต้นไม้ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามประเพณีและศาสนาพุทธ 

เชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินเรื่องพิธี บวชต้นไม้ กันใช่ไหมคะ หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าพิธีนี้คืออะไร ความเป็นมาอย่างไรวันนี้ Nonilo Thailand จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของพิธีบวชต้นไม้ วิธีอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามประเพณีและวิถีชาวพุทธจะเป็นยังไงมาลองอ่านกันเลย

พิธีบวชต้นไม้ การอนุรักษ์ป่า

พิธีบวชต้นไม้ การอนุรักษ์ป่า

พระครูมานัสนทีพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้เป็นผู้คิพิธีบวชต้นไมขึ้น เพื่อเป็นการยับยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และยังเป็นกุศโลบายห้ามให้คนตัดไม้ทำลายป่าเพราะคนไทยเป็นชาวพุทธที่นับถือพระอย่างมาก ซึ่งต้นไม้ต้นใดที่ผ่านการบวช ชาวบ้านจะไม่ตัดเด็ดขาด เจ้าคณะอำเภอได้นำพิธีบวชต้นไม้มาดำเนินการ ก็เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะป่าบริเวณต้นน้ำลำธาร ซึ่งพิธีกรรมดั่งกล่าวได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชน อย่างไรก็ตามชาวอำเภอแม่ใจก็ตระหนักและมีความเชื่อว่า พญาต้นไม้ที่ผ่านการบวชแล้ว จะคุ้มครองและรักษาต้นไม้ต่างๆ ในบริเวณนั้น ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำไม่แล้ง ฝนตกจะตกตามฤดูกาล ถือเป็นการยับยั้งการทำลายธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ และที่สำคัญคือทำให้ทุกคนสำนึกในการดูแลรักษาธรรมชาติ

 

พิธีการบวชต้นไม้

พิธีบวช ต้นไม้ การอนุรักษ์ป่า

พิธีบวช ต้นไม้ การอนุรักษ์ป่า

พิธีการบวชต้นไม้จะเริ่มต้นด้วยการสำรวจหาต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และเป็นต้นไม้มีความเสี่ยงจะถูกลักลอบตัด เราจะเรียกต้นไม้ใหญ่ว่าพญาไม้ จากนั้นจะเชิญชวนให้ชาวบ้านร่วมมือกันจัดเตรียมเครื่องสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขา โดยเครื่องสังเวยจะประกอบด้วย

พิธี บวช ต้นไม้ การอนุรักษ์ป่า

พิธี บวช ต้นไม้ การอนุรักษ์ป่า

 • ข้าวเหนียวสุก 1 ปั้น
 • กล้วยสุก 1 ลูก
 • หมากคำ พลูใบ
 • ผ้าเหลืองตามจำนวนต้นไม้
 • ด้ายสายสิญจน์
 • บาตรน้ำมนต์
 • น้ำขมิ้นส้มป่อย

  พิธี บวช ต้นไม้ การ อนุรักษ์ป่า

  พิธี บวช ต้นไม้ การ อนุรักษ์ป่า

จากนั้นก็สร้างศาลเพียงตาสำหรับอัญเชิญรุกขเทวดามาคอยปกปักรักษาต้นไม้และทำพิธีไหว้พระแม่ธรณี ใช้หมากพูลตามธรรมเนียมทางเหนือ สำหรับการบวชต้นไม้จะมีผ้าเหลือง ด้ายสายสิญจน์ บาตรน้ำมันต์และส้มป่อยจากนั้นโยปงด้ายสายสิญจน์ไปตามต้นไม้ในบริเวณป่า และโยงมายังสถานที่ทำพิธี ซึ่งจะมีพระพุทธรูปตั้งเป็นประธานและมีพระสงฆ์ อาจารย์ ทำพิธีเชิญเทวดาอารักษ์ ผีป่า ผีเขา ทำพิธีเซ่นสังเวยเทพารักษ์ เจ้าป่า เจ้าเขา ให้รับรู้และมาอยู่ในป่าไม้ ดูแลต้นไม้

พิธีบวช ต้นไม้ การ อนุรักษ์ ป่า

พิธีบวช ต้นไม้ การ อนุรักษ์ ป่า

หากมีผู้ใดมาตัดไม้ ทำลายป่าขอให้ผู้นั้นมีอันเป็นไป หลังจากกล่าวพิธีเซ่นสังเวยเสร็จ ก็จะเป็นพิธีสงฆ์ เริ่มจากไหว้พระรัตนตรัย สมาทานศีลอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจิมต้นไม้ เสร็จแล้วพระสงฆ์จะห่มผ้าเหลืองให้ต้นไม้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตามต้นไม้ที่บวช อันเป็นเสร็จพิธี

ที่มา : 1

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วิธีทำความสะอาดพระพุทธรูป สะสมบุญรับวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2562

ตานก๋วยสลาก ประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาที่ยังมีการสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

 

img
บทความโดย

bossblink